• Kỹ sư xây dựng – Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.
  • Cử nhân kinh tế – Đại học kinh tế Quốc Dân.
  • Thành viên của học viện bất động sản Việt Nam

Bắt đầu đầu tư bất động sản từ năm 2014 Tôi từng ngày học hỏi phát triển bản thân kinh nghiệm và kiến thức, cũng cố nềm tin để nổ lực mang lại cho quý Khách hàng những giá trị tốt nhất.