• Giám đốc trung tâm tư vấn phong thuỷ nhà đất Tân Gia Huy
  • Học bảo tàng học – Đại học văn hoá Hà Nội
  • Từng công tác tại đại học Hồng Đức

Với nhiều năm trong hoạt động trong lĩnh vực tư vấn phong thuỷ nhà đất, Tân Gia Huy ngày càng cũng cố niềm tin của mình đối với khách hàng, đã và đang mang lại chất lượng tốt nhất cho không gian sống đến mái ấm gia đình.